934 161 660 934 155 104 info@tediem.com

Calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2023

Por |2022-12-01T12:03:14+00:0001/12/2022|Categorías: Publicaciones Laboral|Etiquetas: , , |

ORDRE EMT/81/2022, de 21 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2023.

Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny;

Atès l’article 30.7 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en ús de les atribucions que tinc conferides,

Ordeno:

Article 1
a) Són festes laborals a Catalunya durant l’any 2023 les següents:

 • 6 de gener, divendres
 • 7 d’abril, divendres
 • 10 d’abril, dilluns
 • 1 de maig, dilluns
 • 24 de juny, dissabte
 • 15 d’agost, dimarts
 • 11 de setembre, dilluns
 • 12 d’octubre, dijous
 • 1 de novembre, dimecres
 • 6 de desembre, dimecres
 • 8 de desembre, divendres
 • 25 de desembre, dilluns
 • 26 de desembre, dimarts

b) Al territori d’Aran, d’acord amb el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny (Festa d’Aran).

c) De les tretze festes esmentades a l’apartat a) n’hi haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 10 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable.

Article 2
A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d’aquest Departament, s’han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

Article 3
De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre, i en relació amb el que disposa l’article 30.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les  administracions públiques, el calendari laboral anual té efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.

(Descargar noticia)

Ir a Arriba