934 161 660 934 155 104 info@tediem.com

Circulares Laboral

Calendario Laboral 2017

Por |2020-11-12T21:21:16+00:0006/06/2016|Categorías: Circulares Laboral|Etiquetas: , |

ORDRE TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2017. Atès el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 37 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei [...]

Fiestas locales de Cataluña

Por |2020-11-12T21:20:45+00:0010/02/2016|Categorías: Circulares Laboral|Etiquetas: |

[Descargar calendario] ORDRE EMO/353/2015, de 24 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2016. Vist que els ajuntaments de la Comunitat Autònoma de Catalunya han formulat les propostes sobre les dues festes locals corresponents al seu municipi [...]

Calendario laboral de Cataluña

Por |2020-11-12T21:20:50+00:0010/02/2016|Categorías: Circulares Laboral|Etiquetas: |

[Descargar calendario] ORDRE EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2016. Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós [...]

Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida

Por |2020-11-12T21:21:47+00:0005/07/2014|Categorías: Circulares Laboral|Etiquetas: , , , , , |

Efectos 25.02.2014. Reducción aportación empresarial por contingencias comunes en contratación indefinida a: 100€ mensuales en contratos a tiempo completo. 75€ mensuales en contratos a tiempo parcial cuya jornada sea equivalente al 75% jornada contrato a tiempo completo comparable. 50€ mensuales en contratos a tiempo parcial cuya jornada sea equivalente al [...]

Las medidas de seguridad social más relevantes del real decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.

Por |2020-11-12T21:21:57+00:0028/01/2014|Categorías: Circulares Laboral|Etiquetas: , , , , |

Desde el pasado 22 de diciembre de 2013 ha entrado en vigor el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, norma que introduce importantes modificaciones tanto en materia laboral, como de Seguridad Social. En materia de [...]

Calendario laboral 2014

Por |2020-11-12T21:22:10+00:0021/11/2013|Categorías: Circulares Laboral|Etiquetas: |

ORDRE EMO/202/2013, de 22 d’agost, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2014. Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels [...]

Calendario de la construcción 2014

Por |2020-11-12T21:22:14+00:0021/11/2013|Categorías: Circulares Laboral|Etiquetas: |

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Serveis Territorials RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2013, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona [...]

Tarifa plana para autónomos

Por |2020-11-12T21:22:19+00:0012/04/2013|Categorías: Circulares Laboral|Etiquetas: , , , , , |

Los jóvenes que se den de alta como autónomos pagarán menos. Desde el pasado 24 de febrero, los menores de 30 años que se den de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)  tendrán una serie de reducciones y bonificaciones sobre su base mínima de cotización durante 30 [...]

Ir a Arriba